Del Riego: “A nosa lírica da Idade Media tivo un significado universal”

O 17 de maio de 1998 adicouse o Día das Letras aos tres trobadores da Ría de Vigo (Martín Códax, Meendinho e Joan de Cangas) como exemplo divulgador da lírica medieval galego-portuguesa. O entón presidente da Academia falounos destes poetas e o seu contexto, e reflexionaba sobre a historia da lingua

Del Riego: “A nosa lírica da Idade Media tivo un significado universal”
Fernández del Riego na sede da Fundación Penzol de Vigo en 2006, nunha fotografía de LALO R. VILLAR

Francisco Fernández del Riego (1913-2010) fala de vagar, asegurándose de que ao seu interlocutor non lle caiban dúbidas sobre o que está a dicir. Don Paco gusta do sinxelo, sabedor do doado que é caer en estériles debates cando o tema se presta a tal cousa. El prefire que todo o mundo lle entenda e participe deste día grande do idioma. O presidente da Real Academia Galega dise "sorprendido da dimensión que adquiriu" o Día das Letras, que el mesmo contribuíu a crear e espallar.

¿Cal é o proceso que segue a Academia para elixir ós autores homenaxeados no Día das Letras Galegas? ¿Como optou finalmente por Martín Codax, Johan de Cangas e Meendinho?

- O proceso faise no seo das reunións plenarias da Academia. Para a celebración deste ano 1998 houbo varias propostas, pero prosperou a destes tres poetas medievais unidos pola súa ubicación na Ría de Vigo. Non foron elixidos simplemente como figuras representativas dunha época, igual que Rosalía simboliza o Rexurdimento. Podíanse elixir outros moitos trobeiros, mesmo doutra calidade e doutra significación, galegos ou portugueses. Finalmente escollemos os tres da Ría de Vigo, malia a súa pouca composición, porque no fondo tratamos de poñer ante a xente un coñecemento, unha divulgación do que foi a literatura medieval galego-portuguesa. A nosa lírica da Idade Media tivo un signo universal de tipo europeo, de comunicación con outros mundos. Representan o intercambio de ideas, de culturas, de símbolos. Tivose en conta este feito e decidiuse por maioria, e finalmente por unanimidade ó retirárense outras propostas.

¿Como chegou ata nós a obra deste autores?

- A traverso dos cancioneiros conservados na Biblioteca Vaticana, na Colocci Brancutti e na portuguesa de Ajuda. Eu sospeito que son transcripcións, copias de tipo popular, oral, que se recolleron en distintos soportes. Posiblemente houbo un cancioneiro anterior moito máis amplo. O certo é que apareceron estes tres códices, e as cantigas dos trobadores do Mar de Vigo aparecen en dous deles.

"Os tres poetas do Mar de Vigo representan o intercambio de ideas e de culturas"

¿Os cancioneiros eran da mesma época dos trobadores?

- Eran da Idade Media tamén, pero un pouco posteriores. O que pasa é que foron descubertos moito despois, a finais do século XIX. A causa disto, os escritores galegos comezaron a descubrir a literatura medieval con posterioridade ao Rexurdimento: Rosalía, Curros ou Pondal descoñecían a súa existencia. Os primeiros en falar amplamente desta época fora a xente da Xeneración Nós.

As cantigas de amigo, ¿tiñan caráter popular ou culto?

- Popular. Entón había tres tipos de cantigas: de amor, influidas coa corrente provenzal a través do Camiño de Santiago, que comezou a funcionar no século XII; e as de amigo e de escarnio ou maldecir, que tiñan un carácter fundamentalmente popular.

Alfonso Pexegueiro: “A poesía é un xeito de construír o imposible”
″Ás veces penso que a poesía é ó mesmo tempo algo terrible e fermoso que nos esixe todo”, dixo autor do poemario vangardista ‘Seraogna’, reeditado 22 anos despois da súa publicación.

¿Teñen relación con manifestacións culturais anteriores?

- Se ten falado incluso do seu parentesco coas jarchas, unhas cantigas mozárabes coas mesmas características. O mesmo Dámaso Alonso apuntou a tal posibilidade, aínda que esas xa son discusións e problemas propios dos investigadores da filoloxía.

"A lírica medieval estendíase desde o Golfo de Biscaia ata Coimbra"

¿Podese comparar a función dos trobadores coa dos actuais grupos de música que van de pobo en pobo interpretando os seus temas?

- En realidade é eso. Hai o que se chama o trobeiro, que é un home dunha condición social superior e que fai as cantigas. Logo están os divulgadores, ben os segreis ou os xograres que van de vila en vila e de feira en feira, que frecuentan as cortes e fan recitados de tipo oral e musicados. O importante é que a lírica medieval era prestixiosa e tiña un significado universal. A literatura galego-portuguesa estendíase desde o Golfo de Biscaia ata Coimbra e había unha chea de cultivadores.

Del Riego
Francisco Fernández del Riego. Foto: Editorial Galaxia

¿En que momento perde o galego ese carácter culto?

- Na época de decadencia, no século XIV. Entón chegan a Galicia os representantes do poder central en tódolos ámbitos. Na propia igrexa, os abades dos mosteiros galegos (Oseira, Sobrado...) trasládanse a Valladolid e viñeron abades de fóra. Os magnates, a xente da administración, os delegados do Goberno Central tamén viñan de Castela, acompañados con fidalgos e xentes da súa procedencia. Daquela comezouse a establecer o castelán como o idioma da Igrexa, da Administración e da docencia, pasando a ser naturalmente o idioma culto. Pouco a pouco, o galego deixa de cultivarse por escrito. Pero tiña tal vitalidade, tanta forza, que se refuxiou nas clases populares. Elas, a pesar de que lle impoñian o castelán, seguiron falándoo entre si, manténdoo sintáctica e lexicalmente. Durante catro séculos o galego estivo vivo nas clases populares, na xente humilde, o que creou un complexo de inferioridade terrible que ainda sobrevive hoxe.

Por fortuna, logo recuperouse.

- No seculo XIX, coincidindo cos movementos románticos europeos. Alguns poetas menores recollen directamente o idioma do pobo e rehabilítano na forma escrita. Despois, xa con Rosalía, Pondal e Curros, convertese nun idioma de categoría.

Don Paco, ¿o Día das Letras alcanzou a resposta popular que Vde. pretendía cando propuxo a celebración hai 35 anos?

- Creo que si. Eu fixera unha proposta a Academia asinada por Xesús Ferro Couselo e Manuel Gómez Román. A Academia aprobouno e despois declarouse festa oficial. Xa o primeiro ano, adicado a Rosalía, tivo un éxito de tipo popular, non minoritario. En anos sucesivos, con Castelao e outras figuras, tamén obtivo moito eco. Pero hoxe o 17 de maio alcanzou una dimensión grandísima, arraizou de tal xeito que ata na aldea máis remota se celebra o Día das Letras Galegas. Eu estou sorprendido de que chegase a ter esta dimensión. Non se fala de ningunha outra cousa na medida en que se fala das Letras Galegas. Xa non é un día, é unha semana, e dentro de pouco será un mes.


Entrevista publicada orixinalmente en FARO DE VIGO o 17 de maio de 1998
Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional